Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

frenezja
0915 cf9b
Reposted fromepidemic epidemic
frenezja
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
frenezja
Jeśli mam żyć dla życia
i czuć bo czujemy
to ja to pieprzę
nie chcę chodzić dla przemierzania
a widzieć aby iść tylko
rzygam tym co daje mi jedzenie
i swąd który dochodzi
z każdej dziury
ja naprawdę pieprzę to
to po prostu mnie wali.
— Jarosław Mikołaj Skoczeń

July 09 2015

frenezja
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viaAinsworthCass AinsworthCass
frenezja
8421 152f 500
frenezja
8155 6b82 500
Reposted frompeper peper viamoviesss moviesss
8068 b82d
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viat-e-x-t t-e-x-t
frenezja
frenezja
frenezja
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
frenezja

July 06 2015

frenezja
7433 922b 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88
frenezja
7535 06a3 500
Reposted fromtichga tichga
frenezja
7970 612b
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
frenezja
7989 8296
Reposted fromspokodama spokodama
frenezja
8069 8777
Reposted fromveronika1997 veronika1997
frenezja
8269 a021
Reposted fromminna minna
frenezja
Jak to jest, że ludzie nigdy się nie okazują tacy, za jakich się ich brało.
— William Golding – Władca much
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
frenezja
8802 1202
Reposted fromot-byt ot-byt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...