Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

frenezja
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viamadadream madadream
frenezja
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców ", nie nauczycieli" - twoją.  
— skydelan
frenezja
Był prawdopodobnie najseksowniejszym facetem, jakiego widziałam. I był palantem.
— Jennifer L. Armentrout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream

July 05 2015

frenezja
5946 78e6
Reposted fromnyaako nyaako viaterriblelove terriblelove
frenezja

July 03 2015

frenezja
0367 ad11
Reposted fromnazarena nazarena

June 30 2015

frenezja
frenezja
6564 25df 500
Tomasz Mann, Pajac

June 29 2015

frenezja
5585 b4d3 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 6

June 26 2015

2071 ffc1 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viajabolmax jabolmax

June 23 2015

frenezja
7618 dc7e
Reposted fromhestjapa hestjapa viaarrependimento arrependimento
frenezja

June 21 2015

June 20 2015

3438 c56b
Reposted fromgoniewicz goniewicz viahavingdreams havingdreams
frenezja
Głowa mi pęka od samego rana
Wciąż walczę, by nie zapomnieć to,
co mam do zapamiętania
A więc trzeźwo trzymam się pięt
Nie dopadnie mnie schiza! oj nie...
frenezja
bo człowiek to maszyna
stworzona by zabijać
bo celem stało się stworzyć maszyne-człowieka
która unicestwi ludzkość tego świata
wieczność jest pychą
bogactwo grzechem
nie ma właściwego stanu rzeczy
wszystko rozmywa się w czasoprzestrzennej inicjacji
Jam jest patentem! mej własnej żywotności
O ludzkości! Daj żyć...

June 19 2015

frenezja
4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasoko soko
frenezja
frenezja
5452 8f91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl